top of page

Відповідальна особа небанківської фінансової групи (НФГ) ТОВ "КУА "ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" відповідно до розділу VIII Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 26.03.2013 № 431, розкриває передбачену Положенням інформацію про НФГ.

Modern Architecture

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

31 березня 2022 року

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

30 червня 2022 року

3

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

30 вересня 2022 року

4

ТОВ "КУА "ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" як відповідальна особа небанківської фінансової групи на підставі абзацу другого пункту 9 розділу VIII Положення НКЦПФР №431 повідомляє про несвоєчасне розкриття інформації про небанківську фінансову групу за другий та третій квартали 2022 року у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Вказана інформація була оприлюднена

11 січня 2023 року.

 

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

31 грудня 2022 року

5

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

31 березня 2023 року

6

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

30 червня 2023 року

7

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

30 вересня 2023 року

8

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

31 грудня 2023 року

9

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

6 лютого 2024 року - припинено визнання НФГ за рішенням НКЦПФР

10

Інформація про небанківську фінансову групу станом на

31 березня 2024 року

bottom of page