Відповідальна особа небанківської фінансової групи (НФГ) ТОВ "КУА "ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" відповідно до розділу VIII Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 26.03.2013 № 431, розкриває передбачену Положенням інформацію про НФГ.

Modern Architecture

Інформація про небанківську фінансову групу станом на 31 березня 2022 року